BARCELONA CENTRO, Zona 55
FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S.A..
Josefa Cegarra Perez
Vallespir, nº 77- 08014 BARCELONA
Tfno: 93 490 31 75 - Fax: 93 330 51 60

BARCELONA SUR, Zona 56

FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S.A..
Jordi Bellés Mateu
Trinquet, nº 32 - 4º- 3º- 08034 BARCELONA
Tfno: 93 204 84 27- Fax: 93 280 46 49
BARCELONA NORTE, Zona 57

FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S.A..
Francisco Belchí Berruezo
Industria, 76 - 3º - 3ª - 08025 BARCELONA
Tfno: 93 457 62 32 - Fax: 93 457 95 04